Autorud Online - kupuj tak, jak Ci wygodnie

Polityka Prywatności

1. Polityka prywatności

Korzystając z usług (dalej łącznie „Usługi”, a osobno „Usługa”) www.volkswagen-auto.pl (dalej „Autorud STW”) czyli z grupy kapitałowej Autorud Stalowa Wola, w której skład wchodzą Autorud Stalowa Wola z siedzibą w Stalowej Woli oraz Autocentrum S.A. z siedzibą w Kielcach, powierzasz nam swoje informacje.

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

2. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług Autorud STW. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Tobie możliwości kontaktu, które nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych Usługach Autorud STW  może się różnić – o informacje możesz zawsze zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

3. Kto jest administratorem danych?

Administratorami Twoich danych są podmioty z Autorud Stalowa Wola. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy.

Administratorem Twoich danych osobowych na potrzeby wysłania przez Autorud Stalowa Wola wiadomości reklamowych produktów i usług naszych Zaufanych Partnerów „marketing cudzy” jest zawsze Autorud Stalowa Wola. W tym przypadku Zaufani Partnerzy jak i Klienci nie ustalają celów i sposobów przetwarzania Twoich danych osobowych, nie uzyskują też dostępu do Twoich danych.

4. Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla Autorud Stalowa Wola. Jest to osoba, z którą można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny:

Autorud Stalowa Wola Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 49, 37-450 Stalowa Wola

E-mail: iodo@autorudstw.pl

5. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

​Cel 1:

wykonanie umowy na linii Autorud STW – użytkownik, w tym świadczenie Usług na rzecz użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”)

Podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik

Okres przetwarzania:

Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Autorud STW, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

​Cel 2:

pomiary statystyczne (dalej „statystyka”)
marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”).

​Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.

​Okres przetwarzania:

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

​Cel 3:

marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”).

​Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda

​Okres przetwarzania:

do czasu wycofania zgody

6. Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług płatniczych, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

8. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).